miercuri, 2 ianuarie 2013

Cuvânt derivat - formă gramaticală

În comunicare, cuvântul îşi poate schimba forma, primind desinenţe şi articole.
Pe de altă parte, de la un cuvânt se pot forma altele prin derivare cu sufixe şi prefixe.
De multe ori, diferitele forme gramaticale ale unui cuvânt sunt considerate - în mod greşit - cuvinte derivate.
Ştii să faci deosebirea?
Am creat un test cu 20 de itemi aici.
Succes!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu